Cum pot slabi repede


Sportul, decembrie Anul 24, nr.

Dar dacă pină acum nu i-am parcurs încă cele două sensuri unice, proprii orică­rui teleferic, daţi-mi voie să mă minunez, fie şi cu intir­­ziere, şi mai pe larg decit au făcut-o ştirile publicate, desigur, la timpul respectiv.

Simt că am acest drept, ca toţi drumeţii, de altfel, în­drăgostiţi de munte, şi care i-au bătătorit vara şi iarna cărările şerpuite.

cum pot slabi repede súlycsökkenés a csövek megkötése után

Copilăria trecută este prezentă nu doar ca amin­tire, ei aevea, întruchipată in persoana fostului schior sinăian Marin Niculescu, a­­ciim şeful staţiei. Urc spre Virful cu Dor şi mă mir cit de repede se a­­comodează omul cu unele realităţi, ca telefericul, de pildă, din Bucegi.

Mă mir şi mă revolt, totodată, că nu mai vorbeşte nimeni despre el. Cobor în acelaşi scaun viu colorat cu care ani suit, sub protecţia călduroasă a păturii, şi Valea Prahovei mi se în­făţişează cu o claritate ex­tinsă pină departe, la Piatra Mare, Postăvarul şi chiar la contururile îndepărtatului Ciucaş. Ger­mane, României, Poloniei.

cum pot slabi repede hogyan lehet a máltát lefogyni

Bulgariei ţi Uniunii Sovietice. Echipa română, care a pără­sit Capitala tn cursul zilei de ieri, va întilni In prima etapă a turneului reprezentativa U- niunii Sovietice.

Top 10 produse eficiente de pierdere în greutate - care este mai bine să alegeți - Analize

Kt se zăreşte in dreapta, jos, şi pentru prima oară nu aspir spre ea. Dar, cel mai im­presionant spectacol îl con­stituie oamenii care urcă, în­­crucişîndu-mi calea. Pe noul traseu suie acum, ca pe un fir de viaţă, o cum pot slabi repede întreagă, generaţii diverse, de la copii la virstnici.

In sala Floreasca din Capitală, la ora 16, ora primului gong, toate locurile erau ocupa­te.

cum pot slabi repede zsírégető adalékok

In al doilea rind, ne vom exprima păre­rea şi asupra conţinutului criticii adresate, în ultimul articol, unor maeştri de şah şi biroului federal precizînd, cu acest prilej cîteva aspec­te, de fapt strict necesare. Nu constituie nici un se­cret faptul că, pînă-n pre­zent, cu toate stăruinţele de­puse în contextul general al mişcării noastre de educaţie fizică şi sport, noi n-am re­uşit să asigurăm şahului o bază TEHNICO-MATERIALÄ fie ea cit de modestă, în nici unul din oraşele importante ale ţării, cu vechi tradiţii, inclusiv în Capitală, unde sínt concentrate forţe de prim rang ale şahului nostru masculin şi feminin.

A so­sit acum momentul-limită pentru ca, în sfirşit, această problemă-cheie să fie rezol­vată.

cum pot slabi repede egyszerű diéta étrend

Soluţionarea ei urgentă se impune cu atît mai mult cu cit de ea se leagă ne­mijlocit şi o serie de alte probleme vitale, cum ar fi răspîndirea şahului în şcoli şi instituţii de învăţămînt superior, formarea Şi promo­varea cadrelor de speciali­tate la nivelul secţiilor de şah şi al federaţiei, crearea cum pot slabi repede sistem informaţional şahist naţional şi conectarea lui la sistemul general al in­ Continuare In pag.

De-oshi-barai mătu­rarea piciorului avan­satsutemi-waza arun­cări tehnice de sacrifi­ciudeosebit de specta­culoasele tomoe-nage aruncări circulare cu piciorul sprijinit în ab­domenul adversarului au fost doar cîteva din numeroasele -acţiuni şi procedee de mare spec­tacol judokan. Spre fogyás wales de prima zi, duminică majoritatea partidelor s-au terminat cu rezultate foarte strîn­­se sau la egalitate, a­­pelîndu-se la departa­jări specifice şi chiar la trageri la sorţi Trofeul i-a revenit echipei Universitatea Bucureşti antrenori Fr.

Nour şi N. Popovicicare a dispus de Poli- I tehnica Braşov cu 9—3 în sferturi de finalăde Politehnica Bucu- I reşti cu 8—4 în semi- finală şi de Politehni­ca Timişoara cu 7—5 I în finaiă.

Me- Is diaş 6—6 calificarea a.

Top 10 suplimente pentru pierderea în greutate Germania Top pastile pentru slăbit, masculin

Punctele victoriei au fost realizate de : Ga­briele Ciocan De la C. De ac, j, un gi fogyás ţi­­nind de fabulos avea să-i strămute pe călători de pe şinele ferme de oţel, aşter­nute pămîntului, pe traseul suspendat, făcind din drumul orizontal al pietonului unul original, pe verticală, ţintind piscurile Bucegilor.

Azi, iată-mă insă instalat intrrun teleferic adevărat, plutind sub tremurul uşor al cablului întins intre cele două roţi uriaşe, deasupra decoru­rilor dragi ale copilăriei. Cind a fost făcut? Am au­zit că de anul trecut. Infruntind gerul, mărşălui­torii bucureşteni şi-au luat ieri dimineaţă adio de la sezonul competiţional In imagi­nea surprinsă de coresponden­tul nostru Nicolae D. Nicolae, dinamovistul N. Amănunte In pag. Filip C. Me­diaş şi V. Florescu Poli­tehnica Bucureşti.

Cum a slăbit cinci kilograme în doar zece zile. Ioana Ginghină: ”Nu am vrut să slăbesc așa mult\

Filip, în virstă de 16 ani, şi-a ad­judecat victoria după cel mai frumos meci al zilei, lată-l finaliztnd o acţiune. ROMA, Decizia a fost dată tn unanimitate, Ia capătul celor 15 reprize, tn care Benvenuti o dominat copios, fiind pus In dificultate doar o singură dată — In repriza a 7-a — cînd după o contră a lui Fullmer, a fost numărat In picioare pină la 8. Se con. Parcă s-a întors un comuta.

Sportul, decembrie 1968 (Anul 24, nr. 382-412)

I tor care le-a anulat încetul cu încetul. Au rămas numai influentele exteri- I I oare, sfaturile şi sancţiunile realizate uneori într-o manieră de un didacticism ; lamentabil. Dar ele n-au fost în stare şi nici nu pot fi să aprindă sentimen­­tul responsabilităţii, fiindcă nu rimează I cu nimic din forul interior ol fotbolistu- Ilui.

cum pot slabi repede turmix a gyors fogyás elősegítésére

Fără contopirea voinţei şi lucidită­­fii individului cu voinţa şi luciditatea i antrenorului si responsabililor din du- I IburîT fără întîlnirea lor pe acelaşi me­­ridian al acceptărilor conştiente, tot ce se întreprinde din aforă devine van şi I I amăgire. Tntr-o după-amiază, la un antrenament al lui I Dinamo Bucureşti. Venise şi Nelu Nun­­weiller de la Istanbul, pentru nişte I examene.

I Valentin Stănescu ne spunea în anii i trecuţi că Cum pot slabi repede lonescu se îngrăşa în ' fiecare vacanţă şi era refractar uite- I rior, cînd i se impunea un regim aii- I mentar. Tn vara aceasta, deşi nu mat era jucătorul Rapidului, s-a antrenat o I I perioadă cu fosta sa echipă la Predeal.

Comutatorul nu e, deci, înţepenit.